Sự đối lập giữa Object và Data Structure

Bài viết này là kiến thức mình học được khi đọc cuốn Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, mình muốn thông qua bài viết này có thể chia sẻ hiểu biết của mình với mọi người cũng như tự giúp bản thân nắm vững hơn những gì đã đọc được.

Trong lập trình hướng đối tượng, 2 khái niệm object và data structure có sự đối lập nhau rõ ràng mặc dù nghe thì chúng có vẻ hơi hơi giống nhau. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu và phân tích sự đối lập này thông qua 1 ví dụ thực tế.

Đọc tiếp →